En introduktion till företagslån

Allt fler svenskar bestämmer sig för att starta företag. Många börjar med en enskild firma vid sidan av arbetet, medan andra satsar på aktiebolag. De allra flesta företag behöver ett lån hos företagslån.net någon gång, antingen redan i början eller i en expansionsfas. Men vad bör du känna till om företagslån? Vad bör du tänka på innan du ansöker?

När kan du ansöka om företagslån?
En näringsidkare kan ansöka om lån för många olika ändamål. Det kan exempelvis handla om situationerna nedan:

• Du/ni har precis startat en verksamhet
• Köp eller renovering av lokaler
• Kostnader för marknadsföring
• Produktutveckling
• Köp av datorer, möbler och material
• Nya anställningar
• Expansion
Företaget kan självklart ansöka om lån även för andra ändamål.

Hur fungerar företagslån?
Företagslån fungerar till stor del som konsumtionslån. Du ansöker om önskat belopp och amorterar därefter enligt betalningsplanen som du och långivaren har kommit överens om. Skillnaden är att det är företaget som tar lånet och inte du själv. Därför är det företaget som ansvarar för att sköta betalningen, inte du personligen. Om du har en enskild firma har du däremot personligt ansvar för lånet.

Vem kan få företagslån?
Alla företagsformer kan ansöka om lån. Däremot är det inte alla som har lika stor chans att beviljas lånet ifråga. Aktiebolag är i regel de företag som enklast kan erhålla lån, även riktigt stora sådana. Har du däremot en enskild firma kan det vara betydligt svårare, framför allt om firman är ny.

Vad krävs för att beviljas företagslån?
Det finns ett par krav som ställs på företag för att de ska kunna beviljas lån. Grundkraven är desamma oavsett vilken långivare du vänder dig till, medan andra aspekter kan variera mellan olika aktörer.

Registrering och bankkonto i Sverige
För att ett företag ska beviljas lån ska det först och främst vara registrerat i Sverige. Det är även här företaget ska betala skatt. Verksamheten ska dessutom vara aktiv och ha ett företagskonto.

Affärsplan
Ett annat krav är att kunna visa upp en budget samt en affärsplan. Den senare är viktig för att långivaren ska få en bild av hur företagets inkomster skäligen kan se ut i framtiden. Det är viktigt att du kan visa hur din verksamhet kommer att lyckas få tillräckliga intäkter.

Kreditvärdighet
Självklart är även kreditvärdigheten viktig. Såväl företagets som ägarnas ekonomi är av betydelse. Har du enskild firma är det din egen kreditvärdighet som är avgörande för huruvida du kan få lån eller inte.

Omsättningskrav
Ta företagslån online

De flesta långivare har ett minimikrav när det gäller ett företags omsättning. På så vis kan man säkerställa att verksamheten kommer klara av att sköta amorteringen av lånet.

Säkerhet
För att erhålla ett företagslån krävs ofta en form av säkerhet. Det kan vara alltifrån inteckning i fast egendom till personlig borgen. Säkerhet krävs främst vid större lån och brukar inte vara något krav om du vill ha ett litet lån.

Verksamhetstid
Långivare ställer ofta krav på att företag har varit verksamma ett tag. Ofta handlar det om sex månader, men det kan också vara mer än så.

Tips innan du ansöker om företagslån
Företagslån kan vara olika stora. Dessutom är det skillnad mellan att ansöka som enskild firma eller aktiebolag. Därför kan det skilja lite mellan hur du förbereder dig inför en låneansökan.

En grundregel är att ha god kreditvärdighet innan du ansöker. Om företaget är nystartat är det bäst att vänta åtminstone ett halvår eller mer så att det finns en vettig verksamhetstid. Att jämföra olika långivare är också av stor vikt. Titta på vilka krav som ställs så att du ansöker hos en aktör som accepterar just ditt företags situation.